SZUKASZ UBEZPIECZENIA

ZADZWOŃ

tel: 32 764 01 79;   608 207 128

TOWARZYSTWA

Ubezpieczenia osób
Ubezpieczenie na życie

Oferta dla osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej na całe życie, gdzie wypłata świadczenia z tytułu umowy następuje niezależnie od wieku lub stanu zdrowia.

Podstawowe zalety tej polisy to:

  dlonie-  dożywotnie ubezpieczenie życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie,
  -  opłata składek tylko przez określony czas, potem ochrona (mimo zakończenia okresu opłacania składek) wciąż trwa,
 -   zapewnienie najbliższym spadku, który wskazane osoby otrzymają po śmierci ubezpieczonego,
 -   suma ubezpieczenia nie jest obciążona podatkiem spadkowym i dochodowym,
 -   możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe świadczenia,