SZUKASZ UBEZPIECZENIA

ZADZWOŃ

tel: 32 764 01 79;   608 207 128

TOWARZYSTWA

Ubezpieczenia mienia
Ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu.

W ramach polisy przedmiotem ubezpieczenia może być:

   - dom1lokal mieszkalny w domu wielorodzinnym,
   - dom jednorodzinny wraz z elementami instalacyjnymi i konstrukcyjnymi,
   - ruchomości domowe m.in.: meble, elektronikę, przedmioty codziennego użytku,
   - budynki gospodarcze, ogrodzenie,
   - domki letniskowe, domy w budowie, - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
   - NNW indywidualne domowników.

Ochrona - w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia - obejmuje:

   - zdarzenia losowe (m.in. pożar, huragan, powódź, zalanie),
   - przepięcia,
   - kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
   - odpowiedzialność cywilną związaną z użytkowaniem domu/lokalu,
   - assistance, pomoc prawną,
    w wybranych produktach możliwość ubezpieczenia „ALL RISK” (od wszystkich ryzyk).