SZUKASZ UBEZPIECZENIA

ZADZWOŃ

tel: 32 764 01 79;   608 207 128

TOWARZYSTWA

Ubezpieczenia komunikacyjne

 Kompleksowa ochrona Twojego samochodu

Ubezpieczenia samochodowe zapewniają wszechstronną ochronę.

Oferujemy optymalny dla Ciebie zestaw ubezpieczeń.

auta

 - Pakietowe ubezpieczenia samochodowe OC AC KR NNW ASS

- OC w kraju

- OC poza Unią Europejską (zielona karta)

- Autocasco (AC)

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- ASSISTANCE